Regeringen beslutade i förra veckan om propositionen av en omreglerad spelmarknad. Förslaget innebär att en ny spellag träder i kraft och att ett licenssystem införs.

Ett nytt förslag till en ny spellag har framförts av den svenska regeringen. Den nu föreslagna spellagen skulle innebära att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser, aktörer utan licens ska stängas ute. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Även en ny brottsrubricering införs: spelfusk. Den ska stoppa matchfixning och andra illegala handlingar inom spelandets värld.

– Det oreglerade spelet har tagit över och spel används i kriminell verksamhet. För 14 år sedan tillsattes den första i raden av spelutredningar. Det är på tiden att vi går från ord till handling och får ordning och reda på den svenska spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Delas upp i olika fack

Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar onlinespelandet, och en del som förbehåller spel för allmännyttiga ändamål, likt lotterier och bingo, samt en del som förbehålls av staten som omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål kommer fortsatt vara skattebefriat. Det innebär också, om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida kommer vinsten att behöva beskattas.

– Vi förstärker Lotteriinspektionen som blir Spelinspektionen och ger myndigheten fler och vassare verktyg. Olicensierade aktörer ska stängas ute och licenshavare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lagen. Vi ger i dag också ett uppdrag till Statskontoret att följa upp reformen för att snabbt kunna justera lagen om målen med reformen inte uppfylls. Det är av stor vikt att en hållbar finansiering för föreningslivet inte äventyras, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ytterligare några av de förslag som lämnas i propositionen

  • Licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande.
  • Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel.
  • Spelare ska kunna stänga av sig från allt spel och bonusar ska inte få erbjudas annat än vid första speltillfället.
  • För att stänga ute olicensierade spelföretag införs en möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag.
  • Spelinspektionen kan också förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.
  • Det ska vara kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom reklam.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.