Regeringen öppnar för att anpassa antalet deltagare/åskådare från evenemang till evenemang. Det förslaget anpassas dock inte förens smittläget blir bättre i Sverige.

Spekulationerna kring publikens vara eller icke vara på olika evenemang fortsätter. Regeringen har nu öppnat för att anpassa antalet åskådare på evenemang framöver om smittläget i Sverige blir bättre. Det skulle innebära stora förändringar kring en idrott som utövas utomhus till exempel, men också ha andra fördelar. Den nuvarande gränsen ligger på åtta personer, oavsett vad det handlar om för sammanhang. När det nya förslaget skall ta kraft är fortsatt oklart i och med omständigheterna men regeringen har satt ut ett datum (26 februari) för besked.

– Smittläget är i nuläget för ostabilt för att uttala sig om en exakt tidpunkt. Men det här är begränsningar som inte ska ligga längre än nödvändigt, säger vår kultur- och idrottsminister Amanda Lind.

Ett efterlängtat besked

Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand reagerar positivt på beskedet. Folkhälsomyndigheten kan få möjligheten att anpassa åskådarantalet efter situation och evenemang, istället för att ha ett fast antal. Håkan Sjöstrand och det svenska fotbollsförbundet har under en längre tid önskat just detta och det senaste beskedet är precis vad man hade hoppats på.

– Ett positivt besked. Det är helt i linje med det vi framfört tidigare, säger han.

Nu kan man fått svar på sina önskemål och den 26 februari är sista datum för besked kring detta. Regeringen har skickat en remiss om ämnet, där förslaget är att det inte skall finnas någon fast gräns på antalet åskådare på fotbollsarenor i Sverige, utan anpassa efter arenans storlek och vilken typ av evenemang det är.