Välkommen till speltips.se! Vi hoppas att du tycker om vår hemsida. Dessa användarvillkor styr din åtkomst och tillgång av hemsidan speltips.se (“Webbplatsen“) som tillhandahålls av Better Collective A/S (“BC“, “Vi” eller “Oss“). Vårt mål är att göra webbplatsen så underhållande som möjligt för dig, men ett par regler måste upprätthållas. Om du inte samtycker till följande regler och villkor bör du inte komma åt eller använda vår webbplats. Vi ser ditt deltagande på denna webbplats som ett direkt godkännande av våra regler och villkor som följer.

Som villkor för din åtkomst av denna webbplats intygar du att:

  1. Du är minst 18 år eller äldre, och du har den lagliga behörigheten att ingå detta avtal och använda denna webbplats, i enlighet med våra regler och villkor.

2. Innehåll speltips.se

2.1. Allt innehåll vi presenterar på speltips.se är skapat med största omsorg. Vi ansvarar för allt innehåll på webbplatsen. Men eftersom vi till stor del hänvisar till innehåll på andra webbplatser i våra artiklar (t.ex. kampanjer hos andra spelbolag), kan vi inte garantera deras noggrannhet, fullständighet och aktualitet. När du lämnar vår webbplats är ägarna till den sida du besöker ansvariga för all deras innehåll (t.ex. spelbolag).

3. Använda vår webbplats

3.1. Vi ger dig en personlig begränsad licens för att använda och komma åt webbplatsen, förutsatt att det sker i linje med våra regler och villkor.

3.2. Din licens är inte exklusiv, kan återkallas av oss och du kan inte föra över licensen till någon annan. Vi reserverar oss alla rättigheter, som utifrån våra regler och villkor inte uttryckligen beviljas dig.

3.3. Du får inte:

  • På något sätt utnyttja våran webbplats kommersiellt eller i reklamsyfte
  • På något sätt ändra någon del av våran webbplats eller dess innehåll
  • Skapa en liknande eller konkurrenskraftig webbplats, produkt eller tjänst.

3.4. Vi kan besluta att pausa eller avsluta webbplatsen när som helst, med eller utan förvarning till dig.

3.5. Du får använda allt innehåll på speltips.se utan kostnad. Du har även rätt att publicera eller dela något av vårt innehåll på andra webbplatser eller sociala medier, förutsatt att det sker med korrekt tillskrivning till författaren. Du bör tillskriva författaren på följande sätt: författarnamn, artikelnamn, länk till den ursprungliga källan på vår webbplats. När författarnamnet inte är publicerat, behöver du tillskriva speltips.se som källa, med en länk till vår webbplats.

4. Meddelande för olagligt innehåll

4.1. Om du har några klagomål eller invändningar mot material eller innehåll på denna webbplats, eller om du tror att material eller innehåll som publicerats på denna webbplats kränker en immaterialrätt eller andra rättigheter som du innehar, vänligen kontakta oss omedelbart på [email protected]

4.2. Efter mottagandet av ditt klagomål kommer vi att undersöka rimliga klagomål och vidta åtgärder för att förhindra brott mot dina rättigheter.

5. Immaterialrätt

5.1. Webbplatsen och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet ägs av Better Collective A/S och skyddas av internationell upphovsrätt, patent och andra immateriella rättigheter och lagar om äganderätt.

5.2. Ingenting av webbplatsens innehåll ska tolkas som beviljande, implicit, estoppel eller någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen, utan skriftligt tillstånd från dess respektive ägare.

5.3. Du är ansvarig för att respektera våra immateriella rättigheter och inte kränka dem på något sätt.

5.4. Du får inte kopiera, överföra eller redigera information på denna webbplats, utom i enlighet med avsnitt 3.5.

6. Personlig information

6.1. Vänligen läs vår integritetspolicy och cookiepolicy. I dessa policyer hittar du information om hur vi samlar in, använder och delar information om dig när du besöker eller tar del av våra tjänster.

7. ANSVARSFRISKRIVNING

7.1. VÄNLIGEN LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR SPELTIPS.SE ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR FRÅGOR SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DETTA AVSNITT ELLER NÅGON ANNANSTANS I AVTALET, KONTAKTA EN ADVOKAT FÖR FÖRTYDLIGANDE INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

7.2. VI ÄR INGEN LEVERANTÖR AV ONLINESPEL, MEN VI TILLHANDAHÅLLER INNEHÅLL RELATERAT TILL ONLINESPEL. WEBBPLATSENS INNEHÅLL INKLUDERAR LÄNKAR (AFFILIATE LÄNKAR*) TILL EXTERNA WEBBPLATSER, MESTADELS SPELBOLAG. VI ÖVERVAKAR STÄNDIGT DESSA LÄNKAR OCH VI KAN ÄNDRA DEM OM DE BLIR INAKTIVA. VI TAR DOCK INGET ANSVAR FÖR DÖDA LÄNKAR ELLER EVENTUELLT INNEHÅLL PÅ DESSA LÄNKAR. VI HAR INGEN PÅVERKAN PÅ INNEHÅLL SOM VISAS PÅ EXTERNA WEBBPLATSER. DÄRFÖR TAR VI INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLLET PÅ EXTERNA WEBBPLATSER.

SPELTIPS ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBPLATS.

7.3. VI FRÅNSÄGER OSS ALLA GARANTIER OCH ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ELLER UPPFÖRANDE AV DIG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

7.4. SOM FÖREMÅL FÖR DET FÖREGÅENDE, ANVÄNDER DU DENNA WEBBPLATS PÅ EGEN RISK OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR BC (ELLER DERAS ANSTÄLLDA, DIREKTÖRER OCH AFFILIATES) VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, BESTRAFFANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, KONTRAKT, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT TILL AVBROTT I VERKSAMHETEN AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED, DIN TILLGÅNG TILL, VISNING AV ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER MED FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL, VISA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIN TILLIT TILL RECENSIONER OCH ÅSIKTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS; ALLA DATAVIRUS, INFORMATION, PROGRAMVARA, LÄNKADE WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLITS VIA DENNA WEBBPLATS; ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV TILLGÅNG TILL, VISNING AV ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS) BASERAT PÅ EN TEORI OM VÅRDSLÖSHET, KONTRAKT, SKADESTÅNDSANSVAR, STRIKT ANSVAR, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH ÄVEN OM BC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

7.5. OM BC BEFANNS ANSVARIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER, KOMMER EVENTUELLA SKULDER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA €100. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING KAN ÄNDRAS BEROENDE PÅ JURISDIKTION.

8. Skadeersättning

8.1. Du samtycker till att försvara och gottgöra BC och dess affiliates och någon av deras tjänstemän, direktörer, anställda och agenter från och mot eventuella anspråk, orsaker till åtgärder, krav, återvinningar, förluster, skador, böter, straff eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska och redovisningsuppgifter, som väckts av tredje part till följd av:
(i) Brott mot dessa villkor;
(ii) Överträdelse av lag eller tredje parts rättigheter;
(iii) Din användning av denna webbplats.

9. Ändringar av dessa villkor

9.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera våra regler och villkor när som helst. Ändringar av regler och villkor kommer att publiceras på vår webbplats med ikraftträdande datum. Vi betraktar eventuell fortsatt användning av vår webbplats som ditt samtycke till de nya reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya reviderade villkoren bör du sluta använda vår webbplats innan sådana villkor träder i kraft.

10. Gällande lag & plats

10.1. Skulle en tvist uppstå samtycker du till att informera oss för att försöka lösa problemet informellt. Du kan kontakta oss via formuläret Kontakta oss och [email protected]

Alla anspråk som uppstår på grund av våra regler och villkor regleras av lagarna i Danmark, exklusive internationell privaträtt. I tvistemål samtycker du till behörig domstol i Danmark.

11. Diverse / Allehanda

11.1. Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, agentur, partnerskap eller anställningsförhållande mellan dig och BC och alla befintliga eller framtida affiliates, som ett resultat av detta avtal eller användning av vår webbplats.

11.2. Vårt genomförande av dessa villkor är utformade efter befintliga lagar och rättsliga processer. Ingenting i dessa villkor begränsar vår rätt att följa lagstiftning och andra statliga eller juridiska förfrågningar och krav, som rör din användning av denna webbplats eller information som tillhandahålls eller samlas in av oss med avseende på sådan användning. I den utsträckning som tillåts i tillämpad lag, samtycker du till att du kan väcka krav och orsaker till en viss handling som uppstår och härrör från, eller hänför sig till, din tillgång eller användning av denna webbplats. Detta samtycker du att du kan göra inom två (2) år från den dag då ett sådant krav eller åtgärd uppstod, annars kommer ett sådant krav eller handling att återkallas oåterkalleligt.

11.3. Om någon del av våra regler och villkor bedöms vara ogiltig eller ej verkställbar enligt gällande lag, inklusive, men inte begränsat till, ansvarsfriskrivningar och begränsningar som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen att anses ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med avsikten med den ursprungliga regeln. De återstående bestämmelserna i villkoren ska fortsätta att gälla.

11.4. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och BC med avseende på denna webbplats, och det ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och överenskommelser, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan kunden och BC med avseende på denna webbplats. En tryckt version av dessa regler och villkor, och av alla meddelanden som ges i elektronisk form, ska vara tillåtna och godkända i rättsliga eller administrativa processer, baserade på eller relaterade till dessa villkor i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen genererats och underhållits i tryckt form.

11.5. Dessa villkor är tillgängliga på webbplatsens språk. De specifika villkoren under vilka du anger ditt avtal lagras inte individuellt av BC. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles.

*Better Collectives affärsmodell bygger på iGaming affiliate-modellen. Detta innebär att Better Collective genererar intäkter genom att dirigera onlinetrafik till våra iGaming-partners (spelbolag) genom våra produkter och plattformar. När en användare registrerar sig ett spelbolag genom en av våra plattformar, tjänar vi en provision.